Misyon & Vizyon

Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalının Görevi:

Adıyaman Üniversitesi, ulusal ve uluslararası alanda nitelikli eleman ihtiyacını karşılama, bilimsel düşünceyi ve araştırmayı geliştirerek sosyokültürel alanda bilimsel kalkınmayı hedef edinmektedir. Bu misyon çerçevesinde dil eğitimi alanında da sürekli ilerleyen bir üniversite olma yolundadır. Bu bağlamda Yabancı Diller Eğitimi Bölümü bünyesindeki Arap Dili Eğitimi Lisans Programı, modern dünyanın şartlarına ayak uydurabilmiş çağdaş bir eğitim-öğretim çerçevesinde dil eğitimine katkıda bulunmak ve uzun vadede ülkenin ulusal- uluslararası düzeyde Arapça öğretmeni ihtiyacını karşılama görevini üstlenecektir.

Bölüm, Arap dili eğitimini çağdaş yöntem ve tekniklerle vermeyi amaçlamaktadır. Bunu yaparken de gerekli bütün koşulların yerine getirilmesi ve eğitim-öğretimin güncellenen ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaların sürdürülmesi planlanmaktadır.

Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalının Hedefi:

Dil Eğitimi çalışmaları gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Küreselleşmeyle birlikte farklı dilleri konuşan toplumlar bir birine yaklaşmakta ve biri diğerini anlama ihtiyacını hissetmektedir. Bu durumda farklı toplumların dillerini konuşabilen, o dilde okuma, anlama, yazma ve bilimsel alışmalar yapabilme yeteneğine sahip bireylerin yetiştirilmesi bilimsel, sosyokültürel, ekonomik ve siyasi açılardan zorunlu bir ihtiyaçtır. Arapça dünya genelinde büyük bir çoğunluk tarafından konuşulmakta olan bir dildir. Arap ülkeleriyle bilim, turizm, ekonomi, diplomasi alanlarındaki temaslarımız her geçen gün yoğunlaşarak artmaktadır. Arap Dili, bünyesinde kültürümüze ait birçok değeri taşıyan, kültürümüzü, sanatçı ve edebiyatçılarımızı uzun asırlar boyunca derinden etkileyen, kültürümüzü daha iyi anlamamıza yardımcı olabilecek bilgileri barındırmaktadır.

Hedefimiz, Arap dünyasıyla olan sosyokültürel, ekonomik ve diplomatik alanlarda Arapça konuşma, anlama ve yazma yeteneğine sahip bireyler yetiştirmek; Arap dilini öğretim bağlamında ele alarak çağdaş yöntemlerle edinimini sağlamak ve donanımlı Arapça öğretmenleri yetiştirmektir.