Hakkında

Arap Dili Eğitimi Anabilim  Dalı, Yükseköğretim Kurulu’nun 2547 sayılı Kanun gereği, 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde 03/08/2011 tarihinde kurulmuştur. Programda, zorunlu, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür, uygulama dersleri ve seçmeli dersler yer almaktadır.

Arapça, Kültür ve Medeniyetimizin tarih boyunca etkileşim içinde olduğu bir dildir. Yüce dinimizin gereği, toplumumuzun da ibadet dilinin bir parçası olmuştur. Türk dili ve edebiyatı, Türk kültürü ve Türk halk edebiyatının tüm sanat alanlarında etkin olarak kullanılagelmiştir. Türk dilbilim çalışmalarını başlatmış, etkilemiş, Türkçenin sistematik olarak işlenmesine model oluşturmuştur. Bunlarla birlikte tarihte ve günümüzde Arap toplumuyla olan sosyoekonomik ve siyasi-kültürel ilişkilerin yoğunlaşarak devam etmesini sağlamıştır. Tarihi süreç içerisinde toplumlar arası kaynaşma, diller arası kaynaşmayı zorunlu hale getirerek günümüze kadar ilişkilerin artarak devam etmesine sebep olmuştur. Bu tarihi ve kültürel birliktelik günümüzde de Arap dili eğitimine özel önem kazandırmıştır. Bu anlayışla, bölümümüz Arapçayı çağdaş yaklaşımlarla günümüz ihtiyaçlarına uygun olarak öğretmeyi hedeflemektedir.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde bulunan Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı Programının temel amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Arapça ve Mesleki Arapça derslerini okutacak çağdaş yöntemsel donanım ve gerekli bilgi birikime sahip öğretmenler yetiştirmektir.

Bölümümüzden mezun olanlar, Arap ülkeleriyle yoğun gelişim içinde olan ilişkiler nedeniyle özel sektörde duyulan ihtiyacı giderecek niteliklere sahip olarak yetiştirilmektedir. Tüm kamu kurumlarında alanlarıyla ilgili görevleri alabilirler. Örneğin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı gibi ihtiyaç duyulan tüm bakanlıklarda ve Diyanet işleri başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü olmak üzere birimlerde iş bulma imkanlarına sahiptirler. Büyükelçiliklerde ve konsolosluklarda tercüman ve mütercim olarak tercih edilmektedirler. Üniversitelerimizin ilgili bölümlerinde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yapabilirler, akademisyen olarak çalışabilirler.